Oferta

Wartością są dla nas relacje z naszymi klientami oparte na zaufaniu i społecznej odpowiedzialności biznesu.

Pilnujemy terminu Twojego ubezpieczenia. Przypominamy o kończącej się polisie. Pamiętamy o wypowiedzeniach.

Dla Ciebie

Poznaj naszą ofertę

Trzy kluczowe działania wdrożone i stale monitorowane w naszej firmie to

 • Słuchanie klienta
 • Zaangażowanie całej firmy na wszystkich poziomach we wspólny cel
 • Budowanie kompetencji do działania i wzmocnienie w tym każdego pracownika

Dane to dopiero wstęp – punkt wyjścia

 1. Badanie Państwa potrzeb
 2. Dostosowanie programu ubezpieczeniowego do Państwa oczekiwań
 3. Wsparcie jakości doświadczeń Państwa z nami
Poznaj naszą ofertę

Czym się zajmujemy

Komunikacja

Komunikacja

Ubezpieczenia komunikacyjne można zakupić online. Oczywiście. Tylko czy na pewno jest to tak łatwe. Czy w trakcie trwania umowy można otrzymać pomoc, której się oczekuje? Czy zajmą się wszystkimi dokumentami posprzedażowymi? Czy ktoś weźmie odpowiedzialność za brak wypłaty odszkodowania? Dlatego, jesteśmy przekonani, że najlepszą opcją jest współpraca z firmą, której zależy na budowanie długotrwałych relacji i zadbanie o każdy aspekt umowy klienta.

Problem z wartością pojazdu? Współpracujemy z rzeczoznawcami w całym kraju. Przygotujemy wspólnie wycenę pojazdu.
Assistance – każdy zakład ubezpieczeniowy proponuje trochę inny zakres. Ma to bezpośredni wpływ na to jaki jest Państwu potrzebny.
Gwarantowana suma ubezpieczenia – potrzebne czy nie?
Detale w zakresie umów – wszystkie ryzyka czy nie? Jakie to ma znaczenie?

Przykład braku dopasowania umowy ubezpieczenia:

 • Klient zawarł ubezpieczenie pakietowe w ramach ryzyk nazwanych – podczas jazdy otwarła się przednia klapa pojazdu. Szkodę oszacowano na 57 tys zł. Odmowa wypłaty odszkodowania – brak tego rodzaju szkody w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Majątek

Majątek

Przy zawieraniu ubezpieczenia domów i mieszkań rola zakresu umowy jest kluczowa. Różnice w warunkach poszczególnych zakładów ubezpieczeniowych – kilkanaście książeczek po 20 do 30 stron każda.

Przykłady braku dopasowania umowy ubezpieczenia:

 • Klient zawarł umowę ubezpieczenia w zakresie ruchomości domowych na SU 40 000 zł. Na skutek zalania zostały uszkodzenie ściany, parkiet oraz meble kuchenne w zabudowie. Wartość szkody: 20 000 zł Odmowa wypłaty odszkodowania.
 • Umowa ubezpieczenia w zakresie ubezpieczenia stałych elementów i ruchomości domowych znajdujących się w mieszkaniu na sumę 15.000,00.
 • Wybuch gazu – wypłacono za meble. Brak wypłaty za lokal wartości 250 tys zł.Właściciel został bez dachu nad głową.
 • Doszło do pęknięcia instalacji wodnej na posesji. Oprócz pękniętej rury, zapadł się również fragment chodnika. Poniesiono koszt dotarcia do uszkodzenia, koszt naprawy instalacji oraz koszt ponownego ułożenia kostki brukowej. Wartość szkody: 10 000 zł Odmowa wypłaty. Koszt ubezpieczenia, które pokryłoby tą stratę – 20,00 zł rocznie

Firma

Firma

Zabezpieczenie majątku firmy jest kluczowe dla utrzymania działalności gospodarczej. Różnice w warunkach umowy różnych zakładów ubezpieczeniowych – kilkadziesiąt stron.

Przykłady braku dopasowania umowy ubezpieczenia:
 • Klient ubezpieczył hale zbudowane ze ścian warstwowych, zawarto umowę, w której ubezpieczono wartość hal. Nie została zawarta umowa utraty zysku. W wyniku zaprószonego ognia uległ zniszczeniu majątek o wartości 80 mln zł, przerwa w działalności klienta trwała 11 miesięcy. Łącznie szacowana strata 180 mln zł. Wypłacono za zniszczony majątek 80 mln zł. Brak wypłaty 100 mln zł
 • Pracownik firmy w wyniku rażącego niedbalstwa dopuścił do zaprószenia ognia i w konsekwencji straty oszacowanej na 280 tys zł w majątku. W umowie nie uwzględniono rozszerzenia o szkody spowodowane działaniem pracownika.Odmówiono wypłaty odszkodowania

Podróże

Podróże

Ubezpieczenie kosztów podróży różni się w każdym zakładzie ubezpieczeniowym. Brak uwzględnienia niektórych specyficznych aspektów do tej umowy stanowi zagrożenie do wypłaty odszkodowania. Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe nie pokrywają kosztów leczenia z powodu COVID. Należy zwrócić uwagę, czy jest potrzebne rozszerzenie z powodu choroby przewlekłej i wiele innych. Koszty leczenia za granicą są bardzo wysokie. Koszty transportu air ambulancem z USA to ponad 250 tysięcy złotych. Trzeba sprawdzić do jakich sum ubezpieczenia są refundowane koszty w poszczególnych zakładach ubezpieczeniowych, żeby dopasować do Państwa potrzeby.

Gwarancje

Gwarancje

Podstawowe rodzaje gwarancji zabezpieczające realizację kontraktów:

 • Gwarancje zapłaty wadium 
 • Gwarancje należytego wykonania umowy
 • Gwarancje należytego usunięcia wad i usterek
 • Gwarancje zwrotu zaliczki

Gwarancja zapłaty wadium jest jedną z możliwych form wniesienia wadium w przetargu. Wystawiając tę gwarancję, zakłady ubezpieczeniowe zobowiązują się jednocześnie do złożenia oferty należytego wykonania umowy.

Warto zastanowić się czy opcja przygotowania umowy okresowej, dotyczącej kilku gwarancji pozwoli na zwiększenia bezpieczeństwa w realizacji kontraktów. Można skorzystać z wielu gwarancji w ramach odnawialnego limitu zaangażowania, uzyskać gwarancję szybciej niż przy umowie pojedynczej oraz negocjować stawki z pewnością utrzymania przez cały okres.


Życie

Życie

Wypadek czy utrata najbliższej osoby to zdarzenia, które mogą skomplikować życie. Trzeba mieć odpowiednie zabezpieczenie finansowe, które może ułatwić przetrwanie w trudnych życiowych sytuacjach. Towarzystwa ubezpieczeniowe proponują wiele możliwości. Ubezpieczenia indywidualne na życie, ubezpieczenia z funduszem, posagowe i inne. Grupowe ubezpieczenie zawiera się zazwyczaj w zakładach pracy, dopasowując do wymogów większości pracowników. Warto sprawdzić czy indywidualnie zawarta „grupówka” może być bardziej dopasowana. Z naszego doświadczenia wynika, że w wielu przypadkach to lepsza opcja, ponieważ jest dostosowana dokładnie do Państwa potrzeb.


Cyberryzyka

Cyberryzyka

Utrata danych w przedsiębiorstwie to poważny problem szczególnie w obecnym czasie. Stale zdarzają się ataki hackerskie. Nie chodzi tylko o kradzież danych, ale również o blokadę dostępu, żeby wymusić okup za ich odblokowanie.

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje min.:

 • Koszty odszkodowań, naruszenia praw autorskich czy kradzieży koncepcji
 • Koszty odzyskania danych, informatyków śledczych i ochrony dobrego imienia
 • Koszty utraty zysku, wykrycia zakłóceń w sieci informatycznej
 • Koszty kar i oceny PCI w wyniku naruszenia standardów bezpieczeństwa przetwarzania danych kart płatniczych


Jachty

Jachty

Ubezpieczeniami jachtów zajmuje się kilka polskich zakładów ubezpieczeniowych  PZU, Warta i Allianz, Hestia, oraz wyspecjalizowane w tym obszarze firmy takie jak Pantaenius ,EIS - European Insurance & Services GmbH. Można rozszerzyć ochronę ubezpieczeniową o szkody powstałe podczas udziału w zawodach sportowych, regatach, wyścigach lub szkoleniach.

Istnieją ograniczenia w zakresie ochrony jak w wielu innych typach umów ubezpieczeniowych. Ważne jest określenie obszaru, gdzie łódź jest użytkowana, ponieważ nie każdy ubezpieczyciel zapewni Państwu ochronę na każdych wodach. Przed zawarciem umowy ubezpieczenia należy zapoznać się z wymaganiami portu i dostosować do niego umowę ubezpieczenia.


Skontaktuj się z nami

32 782 31 31 telefon

kontakt@brase.pl email

Rozwiń